دانلود مسابقه ی جذاب و دیدنی  ۲۰۱۹ Survivor Turkiye

Download Survivor Turkiye 2019  With Direct LinK On KralMuzik

دانلود رایگان مسابقه  جذاب و دیدنی  ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با دو کیفیت متفاوت

منتشر شد

قسمت ۳۰ با دو کیفیت عالی و متوسط اضافه شد


توضیحات:این مسابقه جنگ بقاء برای اول شدن بین دو گروه در جزیره ای دور افتاده هست…این مسابقه با تهیه کنندگی آجون و کمپانی آجون مدیا و پخش شبکه Tv8 ترکیه میباشد..این مسابقه امسال در کشور یونان برگزار خواهد شد..

برای دانلود قسمت های ۲۰۱۹ Survivor Turkiye روی لینک های زیر کلیک کنید..

 

دانلود قسمت اول (۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت اول (۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه۱| سرور مستقیم ترکیه ۲|سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دوم (۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه |سرورمستقیم ترکیه ۲ |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دوم (۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه۱| سرور مستقیم ترکیه ۲|سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سوم (۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه |سرورمستقیم ترکیه ۲ |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سوم (۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه۱| سرور مستقیم ترکیه ۲|سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت چهارم  (۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه |سرورمستقیم ترکیه ۲ |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت چهارم (۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه۱| سرور مستقیم ترکیه ۲|سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت پنجم (۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت پنجم (۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ششم (۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ششم (۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هفتم (۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هفتم (۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هشتم (۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هشتم (۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت نهم (۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت نهم (۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دهم (۱۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دهم (۱۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت یازدهم (۱۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت یازدهم (۱۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دوازدهم (۱۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دوازدهم (۱۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سیزدهم (۱۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سیزدهم (۱۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت چهاردهم (۱۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت چهاردهم (۱۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت پانزدهم (۱۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت پانزدهم (۱۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت شانزدهم (۱۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت شانزدهم (۱۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هفدهم (۱۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هفدهم (۱۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هجدهم (۱۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هجدهم (۱۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت نوزدهم (۱۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت نوزدهم (۱۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیستم (۲۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیستم (۲۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست یکم (۲۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست یکم (۲۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست دوم (۲۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست دوم (۲۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست سوم (۲۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست سوم (۲۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست چهارم (۲۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست چهارم (۲۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست پنجم (۲۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست ششم (۲۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست ششم (۲۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست هفتم (۲۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست هفتم (۲۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست هشتم (۲۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست هشتم (۲۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست نهم (۲۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست نهم (۲۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی (۳۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی (۳۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

لینک کوتاه مطلب
۱ فروردین ۱۳۹۷ 3,512 views 25 نظر

ترانه آهنگ

نظرات


علی رحمتی ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

سلام ببخشین قسمت اول این برنامه رو کی میزارین…تشکر

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

سلام فردا شب

mansour ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

یدونه باشی اقا مصطفی
تشکر میکنم از شما

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

ممنون

ali ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سلام ببخشین من ازیه سایت خوندم زمانی که یونانی ها حرف میزنن به جای زیرنویس ترکی حرف زدنشون به زبون ترکی ترجمه شده اگر درسته خیلی خوب میشه شماهم همین کاروبکنین…باتشکر

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سلام نیاز به مترجم داره و ما فیلم زیرنویس نمیکنیم متاسفانه

Azadeh ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

salam o khaste nabashid ghesmate 2 ro mishe bezarid bi sabrane montazerim

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سلام بزودی روی سرورها بارگزاری میشه

علی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سلام
قسمت دوم کیفیت متوسطش نیست؟

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

سلام اضاف شد

mansour ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

قسمت ۲ کیفیت ۷۲۰ دانلود کردم و حدود ۱ ساعتش نیست ، دقیقا اونجایی که بازی میخواد شروع شه یهو میره جلو و بازی ۹-۶ هستش
ممنون میشم درستش کنید

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

سلام یه ریپ دیگه اضفه شد ولی حجمش ددر حدود ۱٫۸۰ گیگ هستش

mansour ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

درود
اقا مصطفی اینایی که میزاری ناقصن ،مثلا قسمت ۶ konsey داره که توو فایل دانلود شما نیست
قسمت ۷ ام الان دانلود کردم هم ناقصه
کاش از جاهای معتبرتری لینک بزارید

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

سلام .ریپ های قسمت ۶ و ۷ عوض شدند بصورت کامل هستش…هر اشکالی و هر نقصی تو هر قسمت دیدین برای ما توی کامنت بنویسین یا از ایدی پشتیبانی تلگراممون بگین تا سریع اصلاح بشه

javad ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سلام
ممنون بابت آپلود ویدیوها.
یه سوال داشتم: قسمت هایی که میزارید کامل هست؟ چون سرکارم و اینجا اصلا” تلویزیون دسترسی ندارم چه برسه به اینکه به ماهواره دسترسی داشته باشم و خوب بالطبع به کانال TV8 ترکیه هم دسترسی ندارم و به همین خاطر نمیتونم تشخیص بدم که کدوم قسمت کامل هست و کدوم قسمت کامل نیست؟ اگه به این سوالم جواب بدین خیلی خوب و عاالی میشه و خیالم راحت میشه. چون توو بعضی کامنت ها دیدم که مثلا” قسمت های ۶ و ۷ ناقص بوده و بعدا” کاملش رو گذاشتید؟
خیلی خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید. باز هم دست گلتون درد نکنه.

Mustafa ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سلام. بصورت مرتب فایل های ما بارگزاری میشه..فایل ها و ریپ هایی رو که گفتند نافص بوده رو در عرض کمتر از نیم ساعت جایگزین کردیم.. تماما قسمت ها کامل آپلود میشه

Azadeh ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

salam o khaste nabashid ma bi sabrane montazere ghesmat 12 hastim

Mustafa ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سلام ..داره قرار میگیره تا ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه صبر کنید

محمود ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

اگر ممکنه Guldur Guldur Show رو هم قرار بدید

Mostafa ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

سلام لطفا survivor 2016 هم بزارید.ممنون

mansour ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

قسمت ۲۱ کیفیت بالا دانلود کردم و صدا و تصویر با هم همخوانی ندارن ، دقیق نمیدونم ولی فکر کنم یه ۲۰ دقیقه ای تفاوت دارن

Mustafa ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

ریپ دیگه جایگزین میشه

mansour ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

باز هم ناقص ! قسمت ۲۶ چیزی حدود ۱ ساعتش نیس !
از این ۲۶ قسمت که تا حالا دانلود کردم تقریبا ۲۰ قسمتش ناقص بوده ، از ۱۰ دقیقه تا ۱ ساعت
کاش یکم دقت کنید شمایی که زحمت دارید میکشید لااقل هدر نشه

Mustafa ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

سلام ریپ دیگه جایگزین شد..متاسفانه ریپر های تصویری فایل گاهی اوقات ممکنه ناقص ریپ کنند…تا یه ساعت ممکن نیست دیگه ریپ ناقض باشه چون اگه مشکلی باشه کاربرا به ما اطلاع میدن و ما جایگزین میکنیم..در مورد نقد و انتقاد هم ما صریحا نقد کاربرامونو قبول میکنیم چون نقد شما باعث بهبود کار ما میشه ..هروقت هرجای سایت مشکلی دیدین به ما اطلاع بدین ما برطرف کنیم…

سجاد کرال ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شب چهارشنبه سوری تبریز کلا برفی بود ماهواره کلا نشون نمیداد واسه همین قسمت ۲۹ نتونستم ببینم سرچ زدم دان کنم ببینم که سایت کرال موزیک و پیدا کردم
دمتون گرم خسته نباشین عالی هست سایت

ارتباط با مدیریت وبسایت از تلگرام