دانلود مسابقه ی جذاب و دیدنی  ۲۰۱۹ Survivor Turkiye

Download Survivor Turkiye 2019  With Direct LinK On KralMuzik

دانلود رایگان مسابقه  جذاب و دیدنی  ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با دو کیفیت متفاوت

منتشر شد

قسمت ۱۱۰ فینال با دو کیفیت عالی و متوسط اضافه شد


توضیحات:این مسابقه جنگ بقاء برای اول شدن بین دو گروه در جزیره ای دور افتاده هست…این مسابقه با تهیه کنندگی آجون و کمپانی آجون مدیا و پخش شبکه Tv8 ترکیه میباشد..این مسابقه امسال در کشور یونان برگزار خواهد شد..

برای دانلود قسمت های ۲۰۱۹ Survivor Turkiye روی لینک های زیر کلیک کنید..

 

دانلود قسمت اول (۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت اول (۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه۱| سرور مستقیم ترکیه ۲|سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دوم (۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه |سرورمستقیم ترکیه ۲ |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دوم (۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه۱| سرور مستقیم ترکیه ۲|سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سوم (۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه |سرورمستقیم ترکیه ۲ |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سوم (۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه۱| سرور مستقیم ترکیه ۲|سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت چهارم  (۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه |سرورمستقیم ترکیه ۲ |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت چهارم (۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit | سرور مستقیم ترکیه۱| سرور مستقیم ترکیه ۲|سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت پنجم (۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت پنجم (۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ششم (۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ششم (۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هفتم (۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هفتم (۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هشتم (۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هشتم (۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت نهم (۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت نهم (۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دهم (۱۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دهم (۱۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت یازدهم (۱۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت یازدهم (۱۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دوازدهم (۱۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت دوازدهم (۱۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سیزدهم (۱۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سیزدهم (۱۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت چهاردهم (۱۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت چهاردهم (۱۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت پانزدهم (۱۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت پانزدهم (۱۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت شانزدهم (۱۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت شانزدهم (۱۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هفدهم (۱۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هفدهم (۱۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هجدهم (۱۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت هجدهم (۱۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت نوزدهم (۱۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت نوزدهم (۱۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیستم (۲۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیستم (۲۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست یکم (۲۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست یکم (۲۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست دوم (۲۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست دوم (۲۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست سوم (۲۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست سوم (۲۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست چهارم (۲۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست چهارم (۲۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست پنجم (۲۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست ششم (۲۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست ششم (۲۶) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست هفتم (۲۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست هفتم (۲۷) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست هشتم (۲۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست هشتم (۲۸) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست نهم (۲۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت بیست نهم (۲۹) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی (۳۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی (۳۰) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و یکم (۳۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و یکم (۳۱) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و دوم (۳۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و دوم (۳۲) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و سوم (۳۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و سوم (۳۳) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و چهارم (۳۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و چهارم (۳۴) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و پنجم(۳۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت سی و پنجم(۳۵) ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۳۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۳۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۳۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۳۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۳۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۳۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۳۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۳۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Megaقبول

دانلود قسمت ۴۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Mega

دانلود قسمت ۴۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۴۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۴۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۴۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم  Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

انلود قسمت ۵۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

انلود قسمت ۵۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

انلود قسمت ۵۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

انلود قسمت ۵۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

انلود قسمت ۵۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۵۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت۶۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت۶۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت۶۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۶۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۷۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۸۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۹۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۱ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۲ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۳ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۴ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit |سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۵ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit | سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۶ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit | سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۷ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit | سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۸ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit | سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۰۹ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit | سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۱۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت عالی

سرور مستقیم Tranbit|سرور مستقیم Yandex

دانلود قسمت ۱۱۰ – ۲۰۱۹ Survivor Turkiye با لینک مستقیم و کیفیت متوسط

سرور مستقیم Tranbit | سرور مستقیم Yandex

 

لینک کوتاه مطلب
۱۱ تیر ۱۳۹۸ 10,787 views 77 نظر

ترانه آهنگ

نظرات


علی رحمتی ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

سلام ببخشین قسمت اول این برنامه رو کی میزارین…تشکر

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

سلام فردا شب

mansour ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

یدونه باشی اقا مصطفی
تشکر میکنم از شما

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

ممنون

ali ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سلام ببخشین من ازیه سایت خوندم زمانی که یونانی ها حرف میزنن به جای زیرنویس ترکی حرف زدنشون به زبون ترکی ترجمه شده اگر درسته خیلی خوب میشه شماهم همین کاروبکنین…باتشکر

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سلام نیاز به مترجم داره و ما فیلم زیرنویس نمیکنیم متاسفانه

Azadeh ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

salam o khaste nabashid ghesmate 2 ro mishe bezarid bi sabrane montazerim

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سلام بزودی روی سرورها بارگزاری میشه

علی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سلام
قسمت دوم کیفیت متوسطش نیست؟

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

سلام اضاف شد

mansour ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

قسمت ۲ کیفیت ۷۲۰ دانلود کردم و حدود ۱ ساعتش نیست ، دقیقا اونجایی که بازی میخواد شروع شه یهو میره جلو و بازی ۹-۶ هستش
ممنون میشم درستش کنید

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

سلام یه ریپ دیگه اضفه شد ولی حجمش ددر حدود ۱٫۸۰ گیگ هستش

mansour ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

درود
اقا مصطفی اینایی که میزاری ناقصن ،مثلا قسمت ۶ konsey داره که توو فایل دانلود شما نیست
قسمت ۷ ام الان دانلود کردم هم ناقصه
کاش از جاهای معتبرتری لینک بزارید

Mustafa ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

سلام .ریپ های قسمت ۶ و ۷ عوض شدند بصورت کامل هستش…هر اشکالی و هر نقصی تو هر قسمت دیدین برای ما توی کامنت بنویسین یا از ایدی پشتیبانی تلگراممون بگین تا سریع اصلاح بشه

javad ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سلام
ممنون بابت آپلود ویدیوها.
یه سوال داشتم: قسمت هایی که میزارید کامل هست؟ چون سرکارم و اینجا اصلا” تلویزیون دسترسی ندارم چه برسه به اینکه به ماهواره دسترسی داشته باشم و خوب بالطبع به کانال TV8 ترکیه هم دسترسی ندارم و به همین خاطر نمیتونم تشخیص بدم که کدوم قسمت کامل هست و کدوم قسمت کامل نیست؟ اگه به این سوالم جواب بدین خیلی خوب و عاالی میشه و خیالم راحت میشه. چون توو بعضی کامنت ها دیدم که مثلا” قسمت های ۶ و ۷ ناقص بوده و بعدا” کاملش رو گذاشتید؟
خیلی خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید. باز هم دست گلتون درد نکنه.

Mustafa ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سلام. بصورت مرتب فایل های ما بارگزاری میشه..فایل ها و ریپ هایی رو که گفتند نافص بوده رو در عرض کمتر از نیم ساعت جایگزین کردیم.. تماما قسمت ها کامل آپلود میشه

Azadeh ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

salam o khaste nabashid ma bi sabrane montazere ghesmat 12 hastim

Mustafa ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سلام ..داره قرار میگیره تا ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه صبر کنید

محمود ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

اگر ممکنه Guldur Guldur Show رو هم قرار بدید

Mostafa ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

سلام لطفا survivor 2016 هم بزارید.ممنون

mansour ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

قسمت ۲۱ کیفیت بالا دانلود کردم و صدا و تصویر با هم همخوانی ندارن ، دقیق نمیدونم ولی فکر کنم یه ۲۰ دقیقه ای تفاوت دارن

Mustafa ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

ریپ دیگه جایگزین میشه

mansour ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

باز هم ناقص ! قسمت ۲۶ چیزی حدود ۱ ساعتش نیس !
از این ۲۶ قسمت که تا حالا دانلود کردم تقریبا ۲۰ قسمتش ناقص بوده ، از ۱۰ دقیقه تا ۱ ساعت
کاش یکم دقت کنید شمایی که زحمت دارید میکشید لااقل هدر نشه

Mustafa ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

سلام ریپ دیگه جایگزین شد..متاسفانه ریپر های تصویری فایل گاهی اوقات ممکنه ناقص ریپ کنند…تا یه ساعت ممکن نیست دیگه ریپ ناقض باشه چون اگه مشکلی باشه کاربرا به ما اطلاع میدن و ما جایگزین میکنیم..در مورد نقد و انتقاد هم ما صریحا نقد کاربرامونو قبول میکنیم چون نقد شما باعث بهبود کار ما میشه ..هروقت هرجای سایت مشکلی دیدین به ما اطلاع بدین ما برطرف کنیم…

سجاد کرال ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شب چهارشنبه سوری تبریز کلا برفی بود ماهواره کلا نشون نمیداد واسه همین قسمت ۲۹ نتونستم ببینم سرچ زدم دان کنم ببینم که سایت کرال موزیک و پیدا کردم
دمتون گرم خسته نباشین عالی هست سایت

javad ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

با سلام
دست گلتون بابت آپلود ویدیوها درد نکنه . خیلی خیلی ممنون.
فقط قسمت های ۳۳ تا ۳۵ رو اگه لطف کنید زودتر در سایت قرار بدین خیلی خیلی عالی میشه. دست گلتون درد نکنه. با تشکر فراوان.

Mustafa ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

سلام. فردا صبح روی سایت قرار داده میشه …وبسایت در حال انتقال سرور بوده

javad ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

با سلام
دست گلتون بابت آپلود ویدیوها درد نکنه . خیلی خیلی ممنون.
فقط قسمت جدید هر روز رو چه زمانی در سایت قرار می دهید؟ منظورم رو با یک مثال میگم: مثلا” روز شنبه که قسمت جدید از کانال TV8 پخش میشه و تموم میشه, حالا این قسمت جدید شنبه رو همون شب بعد از اتمامش در سایت قرار می دهید و یا اینکه فردای آن روز که یکشنبه میشه در سایت قرار می دهید؟ دست گلتون درد نکنه. با تشکر فراوان.

Mustafa ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

سلام.. این برنامه رو ما در فردای روز پخش از صبح زود روی سایت میذاریم..چون ممکنه که برنامه ای که شب اپلود کنیم ناقص باشه برای همین فردای پخش در صبح یا ظهر روی سایت قرار میدیم

علی ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

سلام داداش اگر مقدوره قسمت ۳۹ رو اضافه کنید

معین مراد ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

سلام لطفا قسمت ۴۰را بزارید

Mehdi türk ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

سلام
چرا این سریالای چرتو سریع میذارین ولی سوروایور رو انقد دیر؟

Mustafa ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

سلام.بخاطر اینکه این برنامه بصورت کامل بعد پخش از شبکه بیرون نمیاد ..ناچارا صبر میکنیم تاریپ کامل و بدون نقص برنامه رو بذاریم

sajjad kral ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

eline koluna sağlik mustafa

teşekkurler

Mehdi Türk ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

Neden boyutu az kalitenin linki aktif değil

Mustafa ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

hal oldu indir

Mehdi Türk ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

Eline emeğine sağlık Mustafa bey, gelmiş geçmiş en iyi website türk filmler, diziler ve yarışmaları için.

Mehdi Türk ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

سلام کیفیت متوسط لینکش کار نمیکنه
با این yandex نذاری ممنون میشم داداش
به درد نمیخوره

Mustafa ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

سلام.گذاشته شد…سرور یاندکس سرور خیلی وبی هست..قابلیت دانلود ادامه دار با دانلود منیجر و پخش انلاینو داره و تو ایرانم محدودیتی روش نیست و سرعتش هم عالیه

Mehdi Türk ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

آقا دمت گرم لینک ترنبیت کیفیت متوسط رو درست کن
بخدا پول اضافی نداریم به یاندکس بدیم هی دانلودش قط میشه

Mustafa ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

اکی شد..هر لینکس ایراد داشت توی سایت بگین درست کنیم

Mehdi Türk ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

ترنبیت عالیه ولی یاندکس واقعا چرته، باید پول و اعصاب اضافی داشته باشی

Mehdi Türk ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

اگه امکانش هست برا سریالای Çarpışma, sen anlat Karadeniz و Hercai هم کیفیت متوسط بزارین

Mustafa ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

بعد اتمام سزون و با شروع شدن سریال های تابستونی میذاریم

mansour ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

سلام
قسمت ۶۸ ناقصه بدجورم ناقصه
شاید نزدیک به ۱ ساعتش نباشه
ممنون میشم درست کنید

Mustafa ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

سلام.متاسفانه این مقدار از فیلم ریپ شده و ریپ دیگه ای از این قسمت مسابقه در نت نیست..

Mehdi Türk ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

Selam, neden yeni bölümü eklemiyorsun Mustafa bey? 🤔

Mustafa ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

اکی شد

علی ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

خسته نباشی . قسمت ۷۲ در هر دو کیفیت مشکل داره و اجرا نمیشه

Mustafa ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

سلام.من امتحان کردم هر دو کیفیت سالم هستش و پخش میشن اسکرین شات هم گذاشتم

http://uupload.ir/files/ntaz_vlcsnap-2019-05-21-00h06m01s435.png

اگه با کامپیوتر میبینی برنامه vlc رو نصب کن روی سیستمت مشکلتو حل کنه اگه با تلویزیون میبینی و پخش نمیکنه تلوزیونونت این پسوندارو ساپورت نمیکنه با یه برنامه کانورتر به پسوند مورد ساپورت تلویزیونت کانورت و تبدیل کن مشکلت حل میشه….میتونی بصورت انلاینم با کامپیوتر یا گوشی از سایت یاندکس که ما لینکاشو هم برای دانلود هم برای پخش انلاین گذاشتیم هم تماشا کنی

علی ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

داداش حل شد ممنون . بی صبرانه منتظر قسمت ۷۳ هستیم

آرزو ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

سلام وقت بخیر . قسمت ۸۰ رو قرار نمیدین ؟

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

سلام تا ساعتی دیگه بارگزاری میشه

javad ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

داداش لینک قبلی خیلی خوب بود این که باز نمیشه دمت گرم رسیدگی کن سایت عالیه👍

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

ترنبیت اکیه دانلود کنید

jreza ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

داش قسمت ۸۳ چرا ترنبیتerorr میده

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

سلام اکی شد.. هرجا مشکلی پیش اومد براتون بهم اطلاع بدین برطرف کنیم

علی ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

سلام چرا قسمت ۸۴ کیفیت عالی تبلیغات رد نمیکنه ممنون میشم درست کنید

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

دوباره امتحان کنید ..اکی شد

پارسا ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

سلام میشه survivor 2108 رو هم بزارین؟؟؟؟

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

سلام امکانش نیست متاسفانه چون فایلاش وجود نداره

javad ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

سلام داش قسمت ۹۳ کیفیت عالی موقعه دانلود مشکل داره دمت گرم درستش کن مرسی از سایت خوبت

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

سام مشکلش چیه؟

آرزو ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

سلام وقت بخیر . قسمت ۹۴ رو قرار نمیدین ؟

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

سلام .تاساعتی دیگه اکی میشه

آرزو ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

سلام وقت بخیر. قسمت ۴۱ تا ۴۸ لینکاش حذف شده !؟ میشه لطفا درستش کنید ؟ سپاس

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

سلام اکی میشه خیالتون راحت باشه

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

لینکای خراب درست شدند دانلود کنید.. بازم مشکلی بودش اطلاع بدین بهم

آرزو ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

خیلی ممنونم از لطفتون یک دنیا تشکر ☺

Mustafa ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

اگه لینیکی مشکل داشت یا چیزی لازم داشتین سریع بهم بگین اکی کنم تلگرامم همیشه انلانیم

نـــــــــNedaـــــــدا ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

وااااااااااااااااااای عالیه
همه قسمتا هست که واقعا مررررررررررررررررررررررررررررررررسی

javad ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

سلام داش قسمت ۱۰۵ دانلود کردم کیفیت بالا تو زیپ نبود اصلا error داد

Mustafa ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

سلام. با برنامه ۷zip از حالت زیپ خارجش کن… لینکای دانلود ترنبیت هم الان دوباره با نسخه بدون زیپ گذاشته شدند

jreza ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

سلام ممنونم بابت سایت خوبتون قسمت ۱۰۶ کی می گذارید

Mustafa ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

ساعت ۱۹

رضا ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

با سلام و خسته نباشید و تشکر از شما بابت قراردادن این مسابقه زیبا بصورت رایگان.
لینک کیفیت۷۲۰ قسمت ۱۰۶ مثل اینکه مشکل داره و دانلود نمیشه اگه مکنه لطف کنید و بررسی کنید . با تشکر مجدد

Mustafa ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

لام. تست شد لینک مشکلی نداره.. لینک کار میکنه

Türkçe Menü
ارتباط با مدیریت وبسایت از تلگرام
آپدیت هفتگی سریال ها